HMTU
Đang tải dữ liệu...
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

- Bước đầu nghiên cứu Sinh trưởng và phát triển của Quần thể cây đâng (Ryzophorastrlosa) ở Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

- Tác giả Nguyễn Văn Tăng;

- Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn giải tích lớp 12

- Tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan;

- Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn Khoa học Cơ bản ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 Bộ y tế

- Tác giả Vũ Duy Nhâm;

- Phân tích một số hợp chất thuốc trừ sâu cơ Clo

-Tác giả Nguyễn Đức Huấn;

- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHKT Y Tế Hải Dương

-Tác giả Lê Thị Phượng, Trương Thị Thu Hương

- Phát triển chỉ thị AFLP liên quan đến tốc độ sinh sản cá Tra nuôi ở Việt Nam

-Tác giả Lê Thị Phượng.

- Nghiên cứu chất lượng môi trường nước sông đáy và thử nghiệm khẳ năng đồng hoá Nitơ, phốt pho của một số loài thuỷ sinh vật.

- Tác giả Vũ Thị Phương Ngoan