HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

1. Quá trình phát triển

- Từ 1960 đến năm 1999: Tổ tài vụ, phòng Hành chính Quản trị, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế 1 - Bộ Y tế;

- Từ 2000 đến tháng 4/2001: Phòng Tài chính – kế toán, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế 1 – Bộ Y tế;

- Từ tháng 4/2001 đến tháng 6/2007: Phòng Tài chính – kế toán, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 – Bộ Y tế

- Từ tháng7/2007 đến nay: Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

- Giai đoạn Trường trung cấp (1960 – 4/2001)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Ông Trần Viết Đạo (1960 – 1980)

KS. Phạm Duy Kê (1992 – 4/2001)

KS. Phạm Duy Kê (1981 – 1991)

- Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 - 7/2007)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

KS. Phạm Duy Kê


- Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến nay)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

KS. Phạm Duy Kê (7/2001 – 4/2013)

ThS.BS. Đinh Thị Diệu Hằng (4/2013 – 12/2013)

CN. Vũ Thị Nhã (1/2014 – 6/2015)

CN. Vũ Thị Ánh (từ 6/2015 đến nay)


CN. Vũ Thị Ánh

Trưởng phòng


4. Nhân sự

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

CN. Vũ Thị Ánh

Trưởng phòng

0912.333.139

Anh_hd82@yahoo.com

2.

Ths. Nguyễn Thị Hường

Kế toán viên

0983.678.157

Huongnt.tckt@gmail.com

3.

CN. Nguyễn Minh Phương

Kế toán viên

0129.825.1085

minhphuongtckt@gmail.com

4.

CN. Vũ Thị Doan

Kế toán viên

0983.448.314

Vudoan298@gmail.com

5.

CN. Đoàn Thị Phương Chi

Kế toán viên

0975.202.186

Phuongchi22110511@gmail.com

6.

CN. Phạm Thị Phương Bình

Kế toán viên

0932.366.811

Phuongbinh.pp@gmail.com

7.

CN. Phan Thị Hằng

Kế toán viên

0972.470.369

Phanhangpt5@gmail.com

8.

CN. Nguyễn Danh Thành

Kế toán viên

9.

CN. Nguyễn Hải Hà

Kế toán viên

10.

CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Kế toán viên

11.

CN. Phạm Việt Hà

5. Thành tích

- Tập thể:

+ Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2012, 2015).

- Cá nhân:

+ 01 Bằng khen của Công đoàn

6. Thông tin liên hệ (của phòng):

Tên người liên hệ: Vũ Thị Ánh – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Địa chỉ phòng: Phòng 214-216-217 tầng 2 nhà Điều hành

Điện thoại: 02203.891.919

Email liên hệ: Phong TCKT@hmtu.edu.vn