HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Trang chủ  >  Lịch sử hình thành, quá trình phát triển

Lịch sử hình thành, quá trình phát triển

- Tháng 11/1978: Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Trung học Y tế Hải Hưng. Nguồn nhân lực ban đầu gồm: 2 bác sỹ đa khoa, 2 trung cấp điều dưỡng đa khoa và 3 kỹ thuật viên vật lý trị liệu.

– Từ 4/2001 – 6/2007: Bộ môn Phục hồi chức năng Trường trường Cao đẳng kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế. Năm 2002 bộ môn phụ trách đào tạo khoá Cao đẳng Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng đầu tiên của cả nước.

Từ 7/2007 đến 8/2011: Bộ môn bộ môn Vật lý trị liệu/Phục hồi chức trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Quyết định số 868/QĐ-TTg, ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ). Năm học 2008 – 2009: Bắt đầu đào tạo cử nhân Vật lý trị liệu trình độ đại học; năm 2009 bắt đầu đào tạo đại học liên thông vật lý trị liệu vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp.

Từ 9/2011 – 2016: Khoa Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

- Từ năm 2016 – nay: khoa Phục hồi chức năng trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

* Từ năm học 2016- 2017 với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế USAID, HI và MCNV, khoa Phục hồi chức năng đã tham gia các dự án “Nâng cao năng lực đào tạo Hoạt động trị liệu”; “ Nâng cao năng lực đào tạo Ngôn ngữ trị liệu” và dự án “ Điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo Vật lý trị liệu” theo hướng đào tạo theo năng lực và hội nhập quốc tế.

* Khoa Phục hồi chức năng là đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo đủ cả 3 chuyên ngành trong lĩnh vực PHCN:

+ Năm học 2020-2021: bắt đầu tuyển sinh đào tạo cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (chuyên ngành Hoạt động trị liệu).

+ Năm học 2021-2022: bắt đầu tuyển sinh đào tạo cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu).

+ Năm học 2021-2022: bắt đầu tuyển sinh đào tạo cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng (chuyên ngành Vật lý trị liệu). đầu tiên mà tiền đề là chương trình cử nhân Kỹ thuật PHCN.

+ Năm học 2022-2023: bắt đầu tuyển sinh đào tạo Chuyên khoa cấp 1- PHCN;

+ Dự kiến đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật PHCN (chuyên khoa VLTL, HĐTL và NNTL) từ năm học 2023-2024.

- Bên cạnh hoạt động Đào tạo, khoa PHCN tham gia khám, điều trị cho người bệnh Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương với 3 chuyên ngành VLTL, HĐTL và NNTL, đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị PHCN toàn diện cho người bệnh và cộng đồng. Khoa PHCN thực hiện hoạt động tiên phong theo mô hình can thiệp PHCN đa ngành, hướng đến chất lượng, hiệu quả và điều trị toàn diện.

CÁN BỘ QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

– Giai đoạn Trường trung cấp (1960 – 4/2001)

Trưởng Bộ môn

BS. Phạm Văn Chương

BS CKI. Phạm Đức Thắng

BS CKI. Hoàng Hải Yến

TS. BS CKI. Phạm Thị Nhuyên

Phó Trưởng Bộ môn

TS.BS. Phạm Thị Nhuyên

– Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 – 6/2007)

Trưởng Bộ môn

BS CKI. Hoàng Hải Yến

TS. BS. Phạm Thị Nhuyên

Phó Trưởng Bộ môn

TS.BS. Phạm Thị Nhuyên

ThS.BS. Vũ Duy Chinh

– Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến nay)

· Từ 7/2007 đến 11/2012

Trưởng Bộ môn

TS. BS. Phạm Thị Nhuyên

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. BS. Phạm Thị Cẩm Hưng

· Từ 12/2012 đến 10/2021

Trưởng Khoa

TS.BS. Phạm Thị Cẩm Hưng

Phó Trưởng Khoa

ThS.BS. Đinh Thị Hoa

PGS. TS. Lương Tuấn Khanh

· Từ 11/2021 đến 09/2022

Trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa

TS. Đinh Thị Hoa

PGS. TS. Lương Tuấn Khanh

· Từ 10/2022 đến nay

Trưởng Khoa

TS. Đinh Thị Hoa

Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Lương Tuấn Khanh

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Tập thể

+ Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022

- Cá nhân

+ 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2021.

+ 01 Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương năm 2021.

+ 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2021.

+ 04 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam các năm : 2017, 2020, 2021.

+ 01 cá nhân đạt giải Nhì, 03 cá nhân đạt giải khuyến khích Hội thi KHCN tuổi trẻ ngành Y tế năm 2020, 2022;

+ 07 Giấy khen của Hội PHCN Việt Nam các năm 2017, 2019, 2021.

+ 07 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ năm 2017 đến năm 2022.