HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức
Hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thực hiện chỉ thị số 15, kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 24 của Thành uỷ Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, ngày 26 tháng 5 năm 2012, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa XI – “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ, giảng viên viên chức và BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong trường
Tại hội nghị, TTND. PGS.TS Vũ Đình Chính - Bí thư Đảng bộ đã trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết bao gồm 3 vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và 4 nhóm giải pháp. Đồng chí nhấn mạnh vào giải pháp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tình hình mới. Qua hội nghị quán triệt và thảo luận tại các tổ, cán bộ viên chức và HSSV đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết đồng thời góp ý cho dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy trường, đặc biệt quan tâm tới nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình, và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết sâu rộng tới HSSV toàn trường thông qua các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và Ban biên tập Bản tin trường, để mọi thành viên trong trường hiểu rõ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân và đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị

TTND.PGS.TS. Vũ Đình Chính –Bí thư Đảng bộ quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Các tổ thảo luận và góp ý cho Dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ủy

Cán bộ viên chức tham dự hội nghị


Khúc Kim Lan