HMTU
Đang tải dữ liệu...
Kết quả phúc khảo
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Đợt 1 - Học kỳ HÈ – Năm học 2022 – 2023 (QĐ số 107/ QĐ-ĐHKTYTHD ngày 26/7/2023)