HMTU
Đang tải dữ liệu...
Kết quả phúc khảo
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Đợt 4 - Học kỳ 2 – Năm học 2022 – 2023 (QĐ số 101/ QĐ-ĐHKTYTHD ngày 11/7/2023)