HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Khai giảng lớp Bổ túc Vật lý trị liệu khóa 17
Ngày 12/5/2011, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tổ chức Khai giảng lớp Bổ túc Vật lý trị liệu khóa 17 với 27 học viên. Trong chương trình 03 tháng học tập, các học viên sẽ được trang bị bổ sung các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về VLTL/PHCN từ đó có khả năng ứng dụng và thiết lập được chương trình VLTL/PHCN cho người bệnh, người tàn tật tại cơ sở điều trị, đồng thời vận dụng được những kiến thức khoa học để tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.