HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch học - Lịch thi
Trang chủ  >  Lịch học - Lịch thi

Thông báo lịch thi hết môn dược khối học sinh trung cấp

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT MÔN DƯỢC

KHỐI HỌC SINH TRUNG CẤP

Năm học 2011 - 2012

Ngày thi: Sáng thứ 7 ngày 07-04-2012 (lần 1)

STT

Lớp

Sĩ số

Địa điểm

Thời gian

1.

Xét nghiệm 34

85

G.đường: 13A, 14A, 16A

Ca 1: 7h-8h30

2.

Hình ảnh 28

82

G.đường: 18A, 19A, 20A

3.

Điều dưỡng 36A

89

G.đường: 13A, 14A, 16A

Ca 2: 9h-10h30

4.

Điều dưỡng 36B

88

G.đường: 18A, 19A, 20A

- Bộ môn tổ chức thi lại sau 2 tuần vào sáng thứ 7 ngày 21-4-2012. Sinh viên thi lại làm đơn nộp về bộ môn (lần 2).