HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đoàn thanh niên - hội sinh viên

Tọa đàm " Đoàn viên thanh niên với việc học Ngoại ngữ"

Để thực hiện một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định là tập trung đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên có khả năng giao tiếp thông thường bằng 1 ngoại ngữ và dịch được sách chuyên ngành. Ngày 7/4/2011, chi đoàn Cán bộ giáo viên Nhà trường đã tổ chức buổi tọa đàm: "Đoàn viên thanh niên với việc học ngoại ngữ" với sự tham gia của gần 90 đoàn viên thanh niên. Tại buổi toạ đàm nhiều tham luận đã được trình bày, khẳng định tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, những thuận lợi, khó khăn và thách thức phải vượt qua trong việc học và sử dụng tiếng Anh; Làm gì, làm thế nào để học tốt bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết nhằm nâng cao trình độ thực hành ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Giảng viên Trần Thị Bích Thảo - Bí thư chi đoàn CBGV
chia sẻ kinh nghiệm trong việc học và sử dụng tiếng Anh.

Đoàn viên Khúc Kim Lan - cán bộ phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế trình bày tham luận tại buổi tọa đàm