HMTU
Đang tải dữ liệu...
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Trang chủ  >  Cơ cấu tổ chức và nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ


Trưởng khoa: TS.BS. Đinh Thị Hoa

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

1. Bộ môn Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng

2. Bộ môn Hoạt động trị liệu

3. Bộ môn Ngôn ngữ trị liệu

NHÂN SỰ CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1. Bộ môn VLTL/PHCN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1.

TS.BS.Phạm Thị Cẩm Hưng

Trưởng Bộ môn

0936762356

2.

TS.Phạm Văn Mạnh

Giảng viên

0963612689

3.

ThS.Nguyễn Minh Ngọc

Giảng viên

0904829442

4.

ThS. Lê Thị Kim Phượng

Giảng viên

0906157751

5.

ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

Giảng viên

0396939542

6.

ThS. Lê Văn Thiết

Giảng viên

0348448261

7.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

0967868590

2. Bộ môn Hoạt động trị liệu

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1.

PGS.TS.BS Lương Tuấn Khanh

Trưởng bộ môn

( Giám đốc TT PHCN

– BV Bạch Mai)

0989189123

2.

ThS. BS. Lê Thị Hà

Giảng viên

0912320028

3.

ThS. Nguyễn Khắc Tuấn

Giảng viên

0934281297

4.

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Giảng viên

0989899464

5.

ThS. Vũ Thị Loan

Giảng viên

0387834078

6.

ThS. Phạm Thị Mai Loan

Giảng viên

0382225509

7.

ThS. Trần Thị Hiền

Giảng viên

0948595268

3. Bộ môn Ngôn ngữ trị liệu

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1.

TS. BS. Đinh Thị Hoa

Trưởng bộ môn

0904218169

2.

ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên

0376240536

3.

ThS. Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

0979808718

4.

ThS. Phạm Thị Vấn

Giảng viên

0972966166

5.

ThS. Lê Thùy Dung

Giảng viên

0389906310

6.

ThS. Nguyễn Thị Kiều Liên

Giảng viên

0982855744

7.

CN. Nguyễn Thị Thu Tươi

KTV

0979710556