HMTU
Đang tải dữ liệu...
Trang chủ  >  Tin tức  >  Thông báo
Thông báo về việc mời đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý: 03 xe ô tô của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Số 298/TB-ĐHKTYTHD ngày 31/5/2024)