HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Giới thiệu
Trang chủ  >  Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Y học Cơ sở

1. Quá trình phát triển:

- Từ 10/1960 - 7/1968

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Y sĩ Hải Dương

- Từ 8/1968 - 4/1971

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Cán bộ y tế Hải Hưng

- Từ 5/1971 - 10/1978

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Trung học y tế Hải Hưng

- Từ 11/1978 – 4/2001

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I

- Từ 4/2001 – 7/2007

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Cao Đẳng Kỹ thuật y tế I – Bộ Y Tế

- Từ 7/2007 – 10/2012

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

- Từ 10/2012 - Nay

Khoa Y học cơ sở - Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

2. Ngành nghề đào tạo:

Khoa Y học cơ sở đảm nhận giảng dạy các học phần: Hình thái – chức năng; Giải phẫu – Sinh lý; Giải phẫu bệnh; Sinh lý bệnh; Tế bào mô – bệnh học; Xét nghiệm tế bào; Dược lý. Cho các ngành nghề đào tạo của Trường.

3. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

3.1. Giai đoạn Trường trung cấp:

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Y sĩ Hải Dương (10/1960 - 7/1968

Trưởng bộ môn

BS. Phạm Văn Tấn

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Cán bộ y tế Hải Hưng (8/1968 - 4/1971)

Trưởng bộ môn

BS. Phạm Văn Tấn

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Trung học y tế Hải Hưng (5/1971 - 10/1978)

Trưởng bộ môn

BS. Phạm Văn Chương

BS. Quản Giang Sơn

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I (11/1978 – 4/2001)

Trưởng bộ môn

BS. Quản Giang Sơn

BS. Trần Thị Ngạn

3.2. Giai đoạn Trường Cao Đẳng:

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Cao Đẳng Kỹ thuật y tế I – Bộ Y Tế (4/2001 – 7/2007)

Trưởng bộ môn

BS. Trần Thị Ngạn

ThS.BS. Nguyễn Hằng Lan

3.3. Giai đoạn Trường Đại học:

Bộ môn Y học cơ sở - Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (7/2007 – 10/2012)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

ThS.BS. Nguyễn Hằng Lan

ThS.BS. Phạm Minh Sơn

ThS.BS. Lê Phi Hảo

Khoa Y học cơ sở - Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (10/2012 – Nay)

Trưởng Khoa

ThS.BS. Nguyễn Hằng Lan

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

ThS.BS. Lê Phi Hảo

ThS.BS. Phạm Minh Sơn

Phụ trách khoa (2015 đến nay)

ThS.BS. Lê Phi Hảo

Cán bộ quản lý hiện tại:
Ths. BS. Lê Phi Hảo

Phụ trách khoa


4. Nhân sự

4.1. Ảnh tập thể4.2. Thông tin nhân sự:
5. Thành tích

- Tập thể:

+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Cá nhân:

+ 06 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

+ 03 Bằng khen của ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam

+ 01 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

+ 01 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

6. Thông tin liên hệ:

* ThS. Lê Phi Hảo – Phụ trách khoa

Địa chỉ: Phòng 416 - Khoa Y học cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Điện thoại: 0904386845

Email: Phihaoanahmtu2007@gmail.com

* CN. Nguyễn Khắc Tú – giáo vụ khoa
Địa chỉ: Phòng 412 – Khoa Y học cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Điện thoại: 0384508875
Email: nguyenkhactu0803@gmail.com

Số lượt đọc:  29487  -  Cập nhật lần cuối:  09/10/2018 07:34:22 AM
Tin tức-Sự kiện
Không tìm thấy bài viết nào!