HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra
Quy định, quy chế
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Kết quả phúc khảo

Kết quả chấm phúc khảo bài thi đợt II học kỳ II năm học 2017 - 2018 (tháng 6/2018)

03/07/2018 10:10' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi đợt I học kỳ II năm học 2017 - 2018 (tháng 6/2018)

14/06/2018 07:07' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tháng 4/2018)

05/04/2018 03:37' PM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tháng 3/2018)

20/03/2018 03:15' PM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tháng 11/2017)

22/11/2017 08:59' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ II (kỳ thi lại) năm học 2016 - 2017

01/09/2017 05:10' PM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ II năm học 2016 - 2017

08/08/2017 12:15' PM

Kết qủa chấm phúc khảo bài thi học kỳ II năm học 2016 - 2017

28/07/2017 10:37' AM

Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp hệ Cao đẳng 2014 - 2017 kỳ thi tháng 03/2017

18/05/2017 03:56' PM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 (27/03/2017)

27/03/2017 10:28' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017 (tháng 03/2017)

16/03/2017 07:06' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017

24/02/2017 07:08' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi lại học kỳ II năm học 2015 - 2016 (Ngày 29/09/2016)

03/10/2016 07:18' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi lại học kỳ II năm học 2015 - 2016

30/09/2016 07:41' AM

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ II năm học 2015 - 2016

24/08/2016 07:30' AM
Các bài khác:
Trang: Trang sau