HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Bệnh viện
Trung tâm NC & ĐT chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng
Labo Xét nghiệm ATVSTP
Trung tâm NC & ĐT chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng

1. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động nghiên cứu, cung ứng dịch vụ đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học theo hình thức hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế, cá nhân, tổ chức, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế; phát triển và ứng dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng dựa trên bằng chứng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức, điều phối, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dựa trên nhu cầu thực tiễn nhằm cung cấp các bằng chứng về lĩnh vực đào tạo, cung ứng dich vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng dựa trên năng lực của Nhà trường.

- Tìm kiếm cơ hội phát triển và triển khai các dự án can thiệp, dự án nghiên cứu, hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động cả trong và ngoài nước.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và quốc tế.

- Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thông nâng cao sức khỏe, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, giới tính và phòng bệnh thông qua thay đổi hành vi, lối sống.

- Thực hiện xuất bản các ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế. Cung cấp thông tin y dược và các ấn phẩm phục vụ đọc giả quan tâm đến y dược học.

2.2. Đào tạo

- Xây dựng các chuẩn về thực hành, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn phù hợp với cán bộ và nhân viên y tế.

- Triển khai các chương trình đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học cho các đơn vị trong và ngoài ngành y tế, đặc biệt về kỹ thuật y học và điều dưỡng.

- Tổ chức đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành: phối hợp với bộ môn và các trung tâm ngoại ngữ tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên, cán bộ y tế và các đối tượng có nhu cầu.

- Tổ chức đào tạo công nghệ thông tin trong y tế: tổ chức nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế cho sinh viên, cán bộ y tế và các đối tượng có nhu cầu.

- Đối với các loại hình dịch vụ đào tạo ngắn hạn: Trung tâm là đầu mối xác định nhu cầu đào tạo, quảng cáo tiếp thị, khai thác và tổ chức các dịch vụ đào tạo ngắn hạn.

- Là đầu mối tiếp nhận, tổ chức triển khai các dịch vụ khác như: tư vấn, điều tra, nghiên cứu, cung cấp giảng viên, chuyên gia, phát triển dự án, chuyển giao kỹ thuật cho các cá nhân và tổ chức có yêu cầu.

- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu có sự hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo nước ngoài.

2.3. Cung ứng dịch vụ y tế

- Là đầu mối cung ứng các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp, triển khai hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. Tiến hành các nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, quản lý và chăm sóc bệnh mạn tính không lây, chăm sóc người cao tuổi, sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng cộng đồng, sức khỏe môi trường, dinh dưỡng – an toàn thực phẩm…

- Phát triển và cung ứng các sản phẩm nâng cao sức khỏe từ dược liệu và các nguyên liệu thiên nhiên từ địa phương.

2.4. Quản lý đơn vị

- Xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức trong đơn vị theo quy định.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.

Số lượt đọc:  21290  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 10:08:29 AM