HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng GD
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng hành chính quản trị
Giới thiệu phòng Hành chính quản trị


1. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng
Phòng Hành chính - Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và giảm nhẹ thiên tai; Quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc, hệ thống điện, nước và cảnh quan môi trường; Quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo và các sửa chữa khác theo đúng Luật và các quy định hiện hành.
b. Nhiệm vụ:
a) Công tác hành chính:
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Nhà trường và Bệnh viện theo Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành.
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực hành chính quản trị; Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Trường.
- Tiếp nhận văn bản, thông tin (qua bưu điện, qua mạng Internet) và đơn, thư có liên quan tới Trường trình Hiệu trưởng xem xét, xử lý. In ấn, sao lưu, chuyển văn bản, tài liệu và thông tin của Nhà trường đến các đơn vị trong và ngoài Trường; Cấp giấy giới thiệu, giấy công tác...theo đúng quy định hiện hành.
- Lưu trữ, bảo vệ, bảo quản an toàn, nguyên vẹn các văn bản, tài liệu đến, đi và các hồ sơ của Nhà trường theo đúng quy định, đặc biệt tuân thủ chế độ bảo mật.
- Quản lý và sử dụng con dấu, bộ tên khắc tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.
- Đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt giữa Lãnh đạo trường với các đơn vị, cá nhân trong Trường, giữa Nhà trường với cơ quan cấp trên và các đơn vị, tổ chức khác.
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lịch công tác tuần, tháng, lịch tiếp và làm việc của Lãnh đạo trường với khách trong và ngoài nước.
- Phục vụ lễ tân, trang trí khánh tiết trong các buổi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Phục vụ và quản lý tài sản các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; phòng khách, phòng họp, hội trường và các phòng làm việc khác được giao.
- Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy chế và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai trong Trường.
b) Công tác quản trị:
- Xây dựng sơ đồ mặt bằng, diện tích đất đai, công trình kiến trúc của Trường và Bệnh viện thuộc Trường.
- Thực hiện công tác quản lý đất đai, cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc, hệ thống điện, nước và cảnh quan môi trường của Trường và Bệnh viện thuộc Trường.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Trường, Bệnh viện (nếu có); Hàng năm lập kế hoạch về sửa chữa, cải tạo các công trình xây dựng thuộc Trường, Bệnh viện trình Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Là đầu mối chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật trong việc tổ chức thực hiện đấu thầu, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất theo đúng Luật và các quy định hiện hành.
- Quản lý, giám sát việc sử dụng các công trình xây dựng, hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường và Bệnh viện.
- Đảm bảo phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động của Nhà trường và Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện chế độ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng xe, thang máy, điều hòa, thiết bị điện, nước theo quy định.
- Là đầu mối cùng với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong tiếp khách, hội nghị, hội thảo; xây dựng và khoán định mức tiêu hao điện, nước, xăng dầu cho các đơn vị thuộc Trường.
- Quản lý, tổ chức, khai thác và cung cấp các dịch vụ ăn uống, ký túc xá, hội nghị, hội thảo và các dịch vụ khác cho người học, người bệnh, cán bộ viên chức… theo đúng quy định.

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức vụ/

Điện thoại liên hệ

Email

1

KS. Nguyễn Đức Mùi

Phó T.Phòng

0989.149.549

ducmui@gmail.com

2

CN. Đỗ Văn Khoát

Lái xe

0915.052.663

3

Ngô Văn Hùng

Nhân viên

0915.366.500

ngovanhung@hmtu.edu.vn

4

CN. Vương Thị Phượng

Chuyên viên

0968.652.929

vuongphuong@hmtu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thu Phương

Nhân viên

0958.328.282

6

CN. Lê Văn Hòe

Nhân viên

0973.269.207

7

Vũ Đình Khiếu

Lái xe

0903.737.769

8

CN. Lại Thị Yến

Nhân viên

0986.526.907

laiyen88@gmail.com


3. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

a. Lịch sử phát triển:

- Từ 1960 đến 1968: Phòng Tổ chức cán bộ-Hành chính quản trị, Trường Y sỹ Hải Dương
- Từ 1968 đến 1971: Phòng Hành chính trường Cán bộ Y tế Hải Hưng
- Từ 1971 đến 1978 : Phòng Hành chính, Trường Trung học Y tế Hải Hưng
- Từ 1978 đến 9/1985: Phòng Hành Chính, Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I
- Từ 1985 đến 4/2001: Phòng Hành Chính - quản trị, Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I
- Từ 2001 - 7/2007: Phòng Hành Chính - quản trị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 - Bộ Y tế
- Từ 7/2007 đến nay: Phòng Hành Chính - quản trị , Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

b. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

- Giai đoạn Trường trung cấp (1960 - 4/2001)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Ông Hoàng Mai Hân

Ông Nguyễn Văn Quyến

Ông Vũ Duy Thái

Ông Nguyễn Đình Xương

Ông Trần Viết Đạo

BS. Phạm Hùng Thắng

CN. Nguyễn Đình Đàn

Ông Trần Viết Đạo

Ông Nguyễn Đình Xương

Ông Vũ Duy Thái

Ông Cao Thọ Xuân

CN. Đỗ Trọng Thành

Bà Vũ Thị Kiểu

KS. Phạm Duy Kê

- Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 - 7/2007)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

CN. Nguyễn Đình Đàn

ThS. Nguyễn Thành Hưng

ThS. Nguyễn Thành Hưng

- Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến tháng 11/2011)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thành Hưng

ThS. Phạm Thanh Hà

KS. Nguyễn Đức Mùi

Giai đoạn Trường Đại học (11/2011 đến tháng 02/2021)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Phạm Thanh Hà (Phụ trách)

KS. Nguyễn Đức Mùi


Giai đoạn Trường Đại học (02/2021 đến tháng 11/2021)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Phạm Thanh Hà

KS. Nguyễn Đức Mùi

Giai đoạn Trường Đại học (02/2021 đến tháng 11/2022)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

ThS. Bùi Văn Tuấn

KS. Nguyễn Đức Mùi

Giai đoạn Trường Đại học (12/2022 đến nay)

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

KS. Nguyễn Đức Mùi


- Cán bộ quản lý đương nhiệm:

KS Nguyễn Đức Mùi

Phó trưởng phòng

c. Thành tích đạt được

Tập thể:

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: 02 (2002, 2012)

+ Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (2004)

c. Thông tin liên hệ:

- Tên người liên hệ: KS Nguyễn Đức Mùi

- Địa chỉ: P109 tầng 1 nhà điều hành

- Điện thoại: 0989149549

- Email: hanhchinhyhd@gmail.com

Số lượt đọc:  24442  -  Cập nhật lần cuối:  08/03/2023 08:06:58 AM