HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Dự án PrevInf

Giới thiệu tóm tắt dự án PrevInf: “Tăng cường năng lực phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế một cách sáng tạo và bền vững cho sinh viên điều dưỡng châu Á”

1. Mục tiêu:

Thúc đẩy thực hành điều dưỡng tốt trong lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát các bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc sức khỏe (HAIs) và quản lý kháng sinh (AM), cải thiện kỹ năng phòng ngừa và kiểm soát HAI và AM của sinh viên điều dưỡng ở Châu Á (Campuchia và Việt Nam).

Để đạt được mục tiêu trên, nhóm các trường thực hiện dự án PrevInf sẽ tối ưu hóa chương trình giảng dạy điều dưỡng của các cơ sở giáo dục đại học (HEI) đối tác châu Á, trong phạm vi phòng ngừa và kiểm soát HAI và AM, thông qua việc đánh giá và cập nhật mục tiêu học tập, nội dung chương trình giảng dạy, phương pháp giáo dục và công cụ sẵn có, với sự tham gia của các bên liên quan (sinh viên, giảng viên điều dưỡng trong thực hành lâm sàng) trong quá trình thiết kế tích cực để phát triển mô hình PrevInf.

Mô hình sư phạm này sẽ được phát triển dựa trên các nghiên cứu và bằng chứng khoa học hiện có, phù hợp với thực tế của từng quốc gia tham gia, tích hợp các biện pháp thực hành tốt nhất về phòng ngừa và kiểm soát HAI, cũng như xây dựng công cụ giáo dục đổi mới - các kịch bản mô phỏng dùng cho dạy – học phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, mô hình PrevInf sẽ hướng tới phát triển tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của sinh viên điều dưỡng trẻ, củng cố vai trò của họ trong việc xây dựng các giải pháp đổi mới nhằm đáp ứng các thách thức của xã hội trong việc phòng ngừa và kiểm soát HAI và AM ở Châu Á. Mô hình PrevInf và các kịch bản mô phỏng sẽ được biên soạn trong một cuốn sách kỹ thuật số, PrevInf’s ebook, trong đó cập nhật các hướng dẫn về các biện pháp thực hành phòng ngừa và kiểm soát HAI và AM mới nhất. Kết quả của dự án PrevInf sẽ được phổ biến một cách rộng rãi, bền vững thông qua cộng đồng InovSafeCare. Phương pháp phát triển kỹ năng được đề xuất này sẽ góp phần hiện đại hóa và quốc tế hóa các cơ sở giáo dục đại học đối tác châu Á, đồng thời thúc đẩy và tuân thủ hiệu quả các thực hành tốt liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát HAI ở châu Á.

2. Các trường tham gia thực hiện dự án:

- Trường Đại học Điều dưỡng Coimbra, Bồ Đào Nha (Đơn vị điều phối)

- Trường Đại học Các ngành Khoa học Ứng dụng Savonia Phần Lan

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Việt Nam

- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Việt Nam

- Trường Đại học Quốc tế, Cam-pu-chia

- Học viện Bolyno, Cam-pu-chia

3. Các gói công việc của dự án:

WP1: Chuẩn bị – Thiết lập dự án

WP2: Phát triển – Thiết kế mô hình PrevInf cho Châu Á

WP3: Phát triển – Phát triển mô hình PrevInf và các kịch bản mô phỏng với các thực hiện thí điểm Agile

WP4: Kế hoạch chất lượng – Thí điểm mô hình PrevInf

WP5: Phổ biến, quảng bá và chia sẻ kết quả dự án

WP6: Quản lý

4. Tổng thời gian thực hiện dự án: 36 tháng (15/01/2021 – 15/01/2024)

5. Tổng kinh phí: € 905,176,00

Kinh phí thuộc Chương trình Erasmus+ KA2 của Cộng đồng chung Châu âu

Hợp tác đổi mới và trao đổi kinh nghiệm tốt - Xây dựng năng lực trong giáo dục đại học

(Mã: 618396-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP)


Số lượt đọc:  4  -  Cập nhật lần cuối:  05/06/2024 09:43:50 AM