HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, khám sức khỏe và phục hồi chức năng cho người bệnh có nhu cầu; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; là cơ sở thực hành kỹ năng lâm sàng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế; phòng chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến theo khu vực được phân công theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định pháp luật:

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh và nhân dân có nhu cầu chăm sóc y tế.

- Ứng dụng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật để nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, phục vụ và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân;

- Chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng cộng đồng cho người bệnh có nhu cầu;

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người Việt Nam đi học tập, công tác, lao động ... ở trong và ngoài nước;

- Tham gia quản lý, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng có nhu cầu về dịch vụ y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền và phân cấp thẩm quyền.

2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

- Bệnh viện là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và các cơ sở đào tạo trong khối ngành sức khỏe theo quy định;

- Tiếp nhận, tham gia quản lý sinh viên, học viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và các cơ sở đào tạo trong khối ngành sức khỏe đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện theo các quy định về phối hợp giữa cơ sở thực hành và cơ sở giáo dục trong đào tạo thực hành khối ngành sức khoẻ;

- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và của các cơ sở y tế khác có yêu cầu;

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức, triển khai, chủ trì và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ. Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng... để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân, góp phần phát triển kinh tế và xã hội theo quy định pháp luật;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.4. Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho người dân;

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng trong việc giám sát, phát hiện và phòng chống các dịch, bệnh trong khu vực được phân công;

- Tham gia phòng chống dịch bệnh; khắc phục hậu quả thiên tai về lĩnh vực Y tế... theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2.5. Chỉ đạo tuyến:

- Lập kế hoạch và thực hiện việc chỉ đạo tuyến, chuyển giao, hỗ trợ thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn cho cơ sở y tế tuyến dưới theo chỉ đạo, phân công của cấp có thẩm quyền;

- Kết hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ liên quan theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

2.6. Hợp tác quốc tế:

- Bệnh viện chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám chữa bệnh, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng triển khai các dịch vụ y tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và theo quy định.

2.7. Quản lý Bệnh viện:

Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện; Đề án Vị trí việc làm để làm cơ sở quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và người lao động của Bệnh viện theo qui định.

- Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện về tổ chức, cán bộ, viên chức, người lao động, biên chế, tiền l­ương, tài chính, vật tư, trang thiết bị theo quy định hiện hành;

- Ứng dụng CNTT trong việc số hóa bệnh viện, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa.

- Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước để huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của Bệnh viện theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển, nâng cấp Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp và theo quy định.

Số lượt đọc:  274  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 05:15:18 PM
Hoạt động của Bệnh viện
Không tìm thấy bài viết nào!
Khoa học và đào tạo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 5.144.398
Số lượt truy cập trong tháng: 5.144.397
Số lượt truy cập tháng trước:
Tổng số thành viên: 6.179
Số người trực tuyến: 1.452
Hiển thị ngày giờ