HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Đào tạo

1. Chức năng

Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về khảo thí theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

- Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các phòng, khoa, bộ môn trong Trường.

- Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực khảo thí với các khoa, bộ môn liên quan trong Trường.

- Quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Quản lý đào tạo; các khoa, bộ môn tổ chức các kỳ thi (chuẩn bị thi, coi thi, làm phách, chấm thi, công bố điểm thi, kiểm dò bài thi, chấm thi phúc khảo, chấm thẩm định); thực hiện lưu trữ bài thi và bảng điểm theo đúng quy định.

- Định kỳ tổ chức đánh giá quy trình ra đề thi; chất lượng đề thi, công tác bảo mật đề thi, chấm thi của các khoa, bộ môn

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các biện pháp cải tiến quy trình đánh giá theo năng lực cho các chuyên ngành và các bậc học của Trường đang đào tạo.

2.2. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường 5 năm và hàng năm; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

- Chủ trì triển khai hoạt động khảo sát ý kiến người học, giảng viên, viên chức, người lao động tại trường về chất lượng đào tạo. Phối hợp với các đơn vị trong Trường khảo sát các đối tượng liên quan khác về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn; tiêu chí bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục và chất lượng chương trình đào tạo, kịp thời báo cáo với Hội đồng trường, Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường để có biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo.

- Là đầu mối tham mưu, giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường và chất lượng chương trình đào tạo. Phục vụ cho công tác kiểm định cấp trường và kiểm định chương trình.

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin cập nhật, công khai, minh bạch về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trên website của Trường.

- Là đầu mối giúp Nhà trường tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng, công tác tự đánh giá.

- Là đầu mối tham mưu, tổ chức việc tích luỹ, lưu trữ tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, tổng hợp hồ sơ bảo đảm chất lượng, tổ chức và giám sát việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên phần mềm Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

- Hợp tác với trung tâm kiểm định chất lượng và các đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục trong và ngoài nước về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục

2.3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20129  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 08:46:01 AM