HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính Kế toán

1. Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện hạch toán kế toán kịp thời, đầy đủ; lập kế hoạch, phân phối tài chính; quản lý, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Lập dự toán kế hoạch kinh phí, kế hoạch ngân sách hàng năm, hàng quý; đảm bảo cho tất cả các hoạt động của nhà trường. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách kịp thời, đầy đủ.

2.2. Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện dự toán được giao; tổ chức bộ máy kế toán theo nhiệm vụ và yêu cầu kế toán.

2.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước và của nội bộ Trường

2.4. Quản lí, thực hiện thu chi ngân sách, nguồn kinh phí khác và viện trợ đúng qui định.

2.5.Tổng hợp và báo cáo quyết toán kịp thời, chính xác hàng quý, hàng năm. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, báo cáo kế toán theo qui định của pháp luật.

2.6. Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính; các nghĩa vụ nộp kinh phí; thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

2.7.Tham gia xây dựng và bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

2.8. Là thành viên thường trực hội đồng kiểm kê, đánh giá và thanh lí tài sản của nhà trường hàng năm.

2.9. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ tài chính kế toán theo qui định của nhà nước.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20084  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 10:36:33 AM