HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản pháp quy/ hành chính
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng GD
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng tổ chức cán bộ
Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ

THÔNG TIN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Quá trình phát triển:

- Từ 10/1960 – 7/1968: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Trường Y sĩ Hải Dương;

- Từ 8/1968 – 4/1971: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cán bộ Y tế Hải Hưng;

- Từ 5/1971 – 10/1978: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Y tế Hải Hưng;

- Từ 11/1978 – 9/1985: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

- Từ 9/1985 – 11/1997: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương I;

- Từ 11/1997 – 4/2001: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế;

- Từ 4/2001 – 7/2007: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế;

- Từ 7/2007 – nay: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

2.1. Giai đoạn Trường trung cấp

- Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Trường Y sĩ Hải Dương (10/1960 – 7/1968):

+ Trưởng phòng: Ông Hoàng Mai Hân

Ông Nguyễn Văn Quyến

Ông Vũ Duy Thái

+ Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Xương

Ông Vũ Duy Thái

Ông Cao Thọ Xuân

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cán bộ Y tế Hải Hưng (8/1968 – 4/1971)

+ Trưởng phòng: Ông Vũ Duy Thái

+ Phó trưởng phòng: Ông Cao Thọ Xuân

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Y tế Hải Hưng (5/1971 – 10/1978)

+ Trưởng phòng: Ông Vũ Duy Thái

+ Phó trưởng phòng: Ông Cao Thọ Xuân

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (11/1978 – 9/1985)

+ Trưởng phòng: Ông Cao Thọ Xuân

+ Phó trưởng phòng: Bác sĩ Vũ Thị Dục

Ông Vũ Tòng

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I (9/1985 – 11/1997)

+ Trưởng phòng: Ông Cao Thọ Xuân

Bác sĩ Vũ Thị Dục

+ Phó trưởng phòng: Bác sĩ Vũ Thị Dục

Ông Vũ Tòng

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Trung học Kỹ thuật y tế I – Bộ Y tế (11/1997 – 4/2001)

+ Trưởng phòng: Bác sĩ Vũ Thị Dục

+ Phó trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Lâm

2.2. Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 - 7/2007)

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I – Bộ Y tế

+ Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Lâm

2.3. Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 - nay)

- Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

+ Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Lâm (7/2007 – 4/2008)

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khởi (5/2008 – 4/2019)

+ Phó trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Tho (9/2011 – 03/2016) ThS.BS Nguyễn Thị Nga (9/2018 – nay)

Cán bộ quản lý đương nhiệm
Ths. BS Nguyễn Thị Nga
Phụ trách phòng - phó trưởng phòng

3. Nhân sự


4. Thành tích

- Tập thể:

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ Y tế: 02

- Cá nhân:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01

+ Bằng khen của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam: 08 lượt.

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 11 lượt

5. Thông tin liên hệ:

- Tên người liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Nga

- Địa chỉ: P207, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Điện thoại: 0936.856.538

- Email: dr.nga.hd@gmail.com

Số lượt đọc:  27624  -  Cập nhật lần cuối:  09/12/2021 10:44:40 AM