HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế

Đăng nhập để xem thông tin và Download

E-mail: 
Mật khẩu: 
Quên mật khẩu?
Tài nguyên download
#Tên
 1 Unimark
Mô tả tài liệu Unimark
Tên file:  UniMark.zip
Dung lượng:  8,333,223 bytes   -   Số lần tải xuống:  878  Tải xuống
 2 Generaltechniqueofthirdmolarremoval
Tên file:  generaltechniqueofthirdmolarremoval.pdf
Dung lượng:  1,711,126 bytes   -   Số lần tải xuống:  81546  Tải xuống
 3 Classificationofdentalcaries
Tên file:  classificationofdentalcaries.ppt
Dung lượng:  2,024,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  8748  Tải xuống
 4 Đề thi-đáp án KT 45' Môn bệnh học răng
Tên file:  ktra 45 phut.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  4505  Tải xuống
 5 Đề cương cấp cứu răng miệng
Tên file:  Ðề cương cấp cứu răng miệng.pdf
Dung lượng:  161,332 bytes   -   Số lần tải xuống:  4514  Tải xuống
 6 Tài liệu học tập và tham khảo
Tên file:  Tài liệu học tập.docx
Dung lượng:  14,869 bytes   -   Số lần tải xuống:  3521  Tải xuống
 7 Video Instrument transfer technic
Tên file:  Instrument Transfer Technique.FLV
Dung lượng:  30,633,205 bytes   -   Số lần tải xuống:  1447  Tải xuống
 8 Tai lieu RHM
Tên file:  Tai lieu RHM.pdf
Dung lượng:  2,362,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  37381  Tải xuống
 9 U lanh tinh vung mieng ham mat
Tên file:  U lanh tinh vung mieng ham mat .pdf
Dung lượng:  161,082 bytes   -   Số lần tải xuống:  91492  Tải xuống
 10 Your_smile_powerpoint_presentation
Tên file:  your_smile_powerpoint_presentation.pdf
Dung lượng:  1,943,839 bytes   -   Số lần tải xuống:  1807  Tải xuống
 11 Tư thế lao động trong nha khoa và hội chứng ống cổ tay
Tên file:  Tư thế lao động trong nha khoa và hội chứng ống cổ tay.pdf
Dung lượng:  240,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  4192  Tải xuống
 12 Oct_10_seminar_5
Tên file:  Oct_10_seminar_5.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  3104  Tải xuống
 13 Oct_10_seminar_4
Tên file:  Oct_10_seminar_4.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  3046  Tải xuống
 14 Oct_10_seminar_2
Tên file:  Oct_10_seminar_2.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  2673  Tải xuống
 15 Lý thuyết sử dụng BTTTB nha khoa TCQL
Tên file:  LÝ THUYẾT SỬ DỤNG BTTTB NHA KHOA TCQL NGÀNH RHM.pdf
Dung lượng:  179,405 bytes   -   Số lần tải xuống:  3610  Tải xuống
 16 Kỹ thuật điều trị dự phòng nhà khoa
Tên file:  Kỹ thuật điều trị dự phòng nhà khoa.pdf
Dung lượng:  198,108 bytes   -   Số lần tải xuống:  4173  Tải xuống
 17 Egonomics in dentistry
Tên file:  Egonomics in dentistry.pdf
Dung lượng:  2,183,822 bytes   -   Số lần tải xuống:  2572  Tải xuống
 18 Điều dưỡng RHM
Tên file:  Điều dưỡng RHM.pdf
Dung lượng:  165,277 bytes   -   Số lần tải xuống:  11083  Tải xuống
 19 Điều dưỡng RHM
Tên file:  Điều dưỡng RHM.pdf
Dung lượng:  165,277 bytes   -   Số lần tải xuống:  11139  Tải xuống
 20 Đề cương vật liệu nha khoa
Tên file:  Đề cương Vật liệu nha khoa.pdf
Dung lượng:  147,159 bytes   -   Số lần tải xuống:  11032  Tải xuống
 21 Đề cương nha cơ sở
Tên file:  Đề cương nha cơ sở.pdf
Dung lượng:  183,484 bytes   -   Số lần tải xuống:  4938  Tải xuống
 22 Đế cương giáo dục nha khoa
Tên file:  Đề cương giáo dục nha khoa.pdf
Dung lượng:  163,910 bytes   -   Số lần tải xuống:  3431  Tải xuống
 23 Chấn thương hàm mặt và cấp cứu chấn thương
Tên file:  Chấn thương hàm mặt và cấp cứu chấn thương hàm mặt.pdf
Dung lượng:  373,491 bytes   -   Số lần tải xuống:  3242  Tải xuống
 24 Các bước điều trị tủy không bảo tồn
Tên file:  Các bước điều trị tủy không bảo tồn.pdf
Dung lượng:  195,967 bytes   -   Số lần tải xuống:  3460  Tải xuống
 25 Bệnh học chuyển ngành RHM
Tên file:  Bệnh học chuyển ngành RHM.pdf
Dung lượng:  153,477 bytes   -   Số lần tải xuống:  3461  Tải xuống
 26 Bệnh học chuyển ngành RHM
Tên file:  Bệnh học chuyển ngành RHM.pdf
Dung lượng:  153,477 bytes   -   Số lần tải xuống:  10226  Tải xuống
 27 Bài giảng nha khoa lâm sàng
Tên file:  Bài giảng Nha khoa Lâm sàng.pdf
Dung lượng:  264,443 bytes   -   Số lần tải xuống:  11993  Tải xuống
 28 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tên file:  BAI GIANG duong_loi.pdf
Dung lượng:  767,535 bytes   -   Số lần tải xuống:  1893  Tải xuống
 29 Tài liệu môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Tên file:  Tài liệu môn TT HCM.pdf
Dung lượng:  428,363 bytes   -   Số lần tải xuống:  10263  Tải xuống
 30 Tài liệu môn chính trị
Tên file:  Tài liệu môn chinh tri.pdf
Dung lượng:  263,755 bytes   -   Số lần tải xuống:  4186  Tải xuống
 31 Giá trị lâm sàng của CRP
Tên file:  GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA XÉT NGHIỆM CRP.ppt
Dung lượng:  325,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  8213  Tải xuống
 32 Hình ảnh Xquang một số bênh phổi thường gặp
Tên file:  HA Xquang mot so benh phoi thuong gap.pdf
Dung lượng:  15,136,538 bytes   -   Số lần tải xuống:  534442  Tải xuống
 33 bắt giữ sử lý và trình diện kháng nguyên
Tên file:  BẮT GIỮ.doc
Dung lượng:  143,360 bytes   -   Số lần tải xuống:  2973  Tải xuống
 34 Một số hình ảnh siêu âm bệnh lý
Tên file:  Mot so HA sieu am benh ly.pdf
Dung lượng:  11,062,898 bytes   -   Số lần tải xuống:  6244  Tải xuống
 35 xet nghiem 2
Tên file:  06 ĐIỀU CHO MC.doc
Dung lượng:  27,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  14740  Tải xuống
 36 U xương
Tên file:  U xương.pdf
Dung lượng:  275,605 bytes   -   Số lần tải xuống:  18633  Tải xuống
 37 Lão xương, Viêm xương
Tên file:  Lão xương, Viêm xương.pdf
Dung lượng:  1,256,777 bytes   -   Số lần tải xuống:  14429  Tải xuống
 38 Giải phẫu X-quang chi trên
Tên file:  Giải phẫu X-quang chi trên.pdf
Dung lượng:  11,039,768 bytes   -   Số lần tải xuống:  30788  Tải xuống
 39 Giải phẫu X-quang chi dưới
Tên file:  Giải phẫu X-quang chi dưới.pdf
Dung lượng:  9,634,296 bytes   -   Số lần tải xuống:  10939  Tải xuống
 40 Chấn thương chi trên, dưới
Tên file:  Chấn thương chi trên, dưới.pdf
Dung lượng:  149,842 bytes   -   Số lần tải xuống:  15085  Tải xuống
 41 Bai giang XQ xuong khơp 1
Tên file:  Bai giang XQ xuong khơp 1.pdf
Dung lượng:  22,924,574 bytes   -   Số lần tải xuống:  16183  Tải xuống
 42 Kỹ thuật chụp chi trên 02
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi trên 02.pdf
Dung lượng:  6,942,588 bytes   -   Số lần tải xuống:  4435  Tải xuống
 43 Kỹ thuật chụp chi trên 01
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi trên 01.pdf
Dung lượng:  6,942,588 bytes   -   Số lần tải xuống:  23798  Tải xuống
 44 Kỹ thuật chụp chi dưới
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi dưới.pdf
Dung lượng:  5,652,041 bytes   -   Số lần tải xuống:  5179  Tải xuống
 45 Giải phẫu chi trên
Tên file:  Giải phẫu chi trên.pdf
Dung lượng:  282,941 bytes   -   Số lần tải xuống:  21900  Tải xuống
 46 Giải phẫu chi dưới
Tên file:  Giải phẫu chi dưới.pdf
Dung lượng:  260,562 bytes   -   Số lần tải xuống:  6212  Tải xuống
 47 Tài liệu YTCĐ 2
Mô tả tài liệu Tài liệu YTCĐ 2
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  2069  Tải xuống
 48 Tài liệu YTCĐ 1
Mô tả tài liệu Tài liệu YTCĐ 1
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  3115  Tải xuống
 49 Tài liệu Chính trị 2
Mô tả tài liệu Tài liệu Chính trị 2
Tên file:  Bo mon Chinh tri.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  2300  Tải xuống
 50 Tài liệu Chính trị 1
Mô tả tài liệu Tài liệu Chính trị 1
Tên file:  Bo mon Chinh tri.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  1722  Tải xuống
 51 Tài liệu Dược 2
Mô tả tài liệu Tài liệu Dược 2
Tên file:  Bo mon Duoc.doc
Dung lượng:  46,080 bytes   -   Số lần tải xuống:  1802  Tải xuống
 52 Tài liệu Dược 1
Mô tả tài liệu Tài liệu Dược 1
Tên file:  Bo mon Duoc.doc
Dung lượng:  46,080 bytes   -   Số lần tải xuống:  1961  Tải xuống
 53 Khoa học cơ bản 2
Mô tả tài liệu Khoa học cơ bản 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1823  Tải xuống
 54 Khoa học cơ bản 1
Mô tả tài liệu Khoa học cơ bản 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  2074  Tải xuống
 55 Tài liệu tiếng Anh 2
Mô tả tài liệu Tài liệu tiếng Anh 1
Tên file:  Th￴ng tin BM Ngoai ngu.doc
Dung lượng:  133,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  7737  Tải xuống
 56 Tài liệu tiếng Anh 1
Mô tả tài liệu Tài liệu tiếng Anh 1
Tên file:  Th￴ng tin BM Ngoai ngu.doc
Dung lượng:  133,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  8074  Tải xuống
 57 Y học cơ sở 2
Mô tả tài liệu Y học cơ sở 2
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1864  Tải xuống
 58 Y học cơ sở 1
Mô tả tài liệu Y học cơ sở
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1971  Tải xuống
 59 Giới thiệu trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Tên file:  video_gioithieu.flv
Dung lượng:  38,913,950 bytes   -   Số lần tải xuống:  17615  Tải xuống
 60 Tài liệu ATVSTP 2
Tên file:  Bo mon ATVSTP.doc
Dung lượng:  89,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  4315  Tải xuống
 61 Kỹ thuật hình ảnh 2
Tên file:  Bo mon Ky thuat hinh anh.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  4621  Tải xuống
 62 Vật lý trị liệu 2
Tên file:  Bo mon VLTL.doc
Dung lượng:  140,800 bytes   -   Số lần tải xuống:  3094  Tải xuống
 63 Tài liệu GMHS 2
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1794  Tải xuống
 64 Tài liệu nha khoa 2 (cô giáo Tạ Thị Phương)
Tên file:  Thong tin ve bo mon Nha.doc
Dung lượng:  73,728 bytes   -   Số lần tải xuống:  6307  Tải xuống
 65 Dinh dưỡng tiết chế 2
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  1854  Tải xuống
 66 Tài liệu điều dưỡng 2
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  2756  Tải xuống
 67 Tài liệu lâm sàng 2
Tên file:  Bo mon Lam Sang.doc
Dung lượng:  128,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  2527  Tải xuống
 68 Kỹ thuật hình ảnh 1
Mô tả tài liệu Noi day la tom tat
Tên file:  Bo mon Ky thuat hinh anh.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  3402  Tải xuống
 69 Vật lý trị liệu 1
Tên file:  Bo mon VLTL.doc
Dung lượng:  140,800 bytes   -   Số lần tải xuống:  2278  Tải xuống
 70 Tài liệu điều dưỡng 1
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  2144  Tải xuống
 71 Dinh dưỡng tiết chế 1
Mô tả tài liệu Mô tả thông tin tài liệu
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  35913  Tải xuống
 72 Tài liệu nha khoa 1 (cô giáo Tạ Thị Phương)
Tên file:  28.10 Phieu lay y kien co dong.doc
Dung lượng:  54,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  3417  Tải xuống
 73 Tài liệu GMHS 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  7828  Tải xuống
 74 Tài liệu lâm sàng 1
Tên file:  Bo mon Lam Sang.doc
Dung lượng:  128,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  1615  Tải xuống
 75 Tài liệu thuật xét nghiệm 2
Tên file:  Bo mon XET NGHIEM.doc
Dung lượng:  180,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  3511  Tải xuống
 76 Tài liệu xét nghiệm 1
Tên file:  Bo mon XET NGHIEM.doc
Dung lượng:  180,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  7117  Tải xuống
 77 Tài liệu ATVSTP 1
Tên file:  Bo mon ATVSTP.doc
Dung lượng:  89,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  3482  Tải xuống